OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)


  PS electronic, s.r.o.

  IČ: 26461757

  DIČ: CZ26461757

  se sídlem: Střížkovská 50/82, 18000, Praha 8

  zapsané v obchodním rejstříku, u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83833

  kontaktní údaje:

  e-mail: odbyt@pselectronic.cz

  tel: 222 541 475

  internet: www.pselectronic.cz

  (dále jen „prodávající“)


 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 2. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

 3. Kupující, spotřebitel, (dále jen „spotřebitel“), je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s kupujícím nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitelem řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 4. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel (dále jen „podnikatel“). Za podnikatele se považuje každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 6. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.


 1. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu umístěném na webové stránce www.pselectronic.cz (dále jen „internetový obchod“)

 2. Ceny zboží a případné množstevní slevy jsou uvedeny jak včetně daně z přidané hodnoty, tak bez daně z přidané hodnoty.

 3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

 4. Při nákupu spotřebitelem přímo v naší provozovně bez předchozího vytvoření internetové objednávky platí „cena na prodejně“ uvedená v kartě každého zboží.

 5. Při nákupu podnikatelem (firemní nákup) jsou platné internetové ceny včetně množstevních slev i při nákupu přímo v naší provozovně. Je také na základě poptávky např. při větším množství, nebo rámcové roční objednávce dohodnout individuální ceny.

 6. Podnikatelům, kteří mají zájem naše zboží dále prodávat ve svých provozovnách nebo internetových obchodech, nabízíme po dohodě individuální cenovou kategorii pro další prodej.

 7. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 1. OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA

 1. Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky, která může být doručena prodávajícímu některým z následujících způsobů: elektronicky e-mailem, poštou dopisem, osobním jednáním, prostřednictvím internetového obchodu (prostředek komunikace na dálku), nebo po dohodě telefonicky.    

 2. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, je nabízeno prodávajícím v internetovém obchodě nebo je obsahem nabídky zaslané kupujícímu na základě jeho poptávky nebo je obsahem nabídky při osobním jednání.

 3. Objednávka by měla zejména obsahovat katalogové číslo nebo název zboží, počet ks, způsob platby, způsob doručení a nezbytné údaje potře    bné pro doručení nebo převzetí zboží, jako jsou jméno a příjmení, telefonické nebo e-mailové spojení a v případě posílání zásilky dodací adresa.

 4. V internetovém obchodě je možné se před vytvoření objednávky zaregistrovat, nebo je možné vytvořit objednávku bez registrace. Před odesláním internetové objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Odeslání objednávky je podmíněno potvrzením kupujícího, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

 5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou odesláním potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím na e-mail, případně jiný kontakt kupujícího. V případě osobního objednání potvrzením přijetí objednávky v papírové formě.

 6. V případě, že některé zboží uvedené v objednávce nemůže prodávající již dodat, např. z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nelze jej již dodat, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.


 1. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Zboží, které je na skladě, je expedováno obratem, nebo následující pracovní den. V případě osobního odběru objednávky v provozovně prodávajícího bude kupující vyzván k odběru zboží e-mailem ihned po dokončení jeho přípravy. Zboží, které není skladem, nebo není skladem v dostatečném množství expedujeme v nejkratším možném termínu v závislosti na konkrétním dodavateli, obvykle v rozsahu 5-14 dnů. V případech, kdy některé zboží není na skladě dodavatele a má dlouhý dodací termín, je kupující o této skutečnosti informován, aby mohl být dohodnut další postup.

 2. Na některé zboží, které není v běžném sortimentu, na zakázkovou výrobu transformátorů, nebo neobvykle velké množství jednoho druhu zboží může být do vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím požadována úhrada zálohy.

 3. U některého zboží, které je dodáváno pouze na objednávku, může být stanoveno minimální objednací množství.     

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 1. POPTÁVKA

 1. V případě, že kupující požadujete zboží, které nenajde v našem katalogu, nebo požaduje větší množství zboží jednoho druhu, potom využije, prosím, písemně možnosti poptávky, na jejímž základě bude poskytnuta informace o možnosti dodávky včetně ceny, případně individuální cenová nabídka.


 1. MOŽNOSTI DOPRAVY – EXPEDIČNÍ NÁKLADY A VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ V ČESKÉ REPUBLICE

 1. Při hodnotě objednávky nad 5.000,- Kč vč. DPH neúčtujeme expediční náklady pro jeden balík u přepravce DPD do30kg, Zásilkovna do 5kg. Pokud bude zásilka těžší a bude rozložena do více balíků, další balíky budou účtovány.

 2. U zásilek obsahujících zakázkově vyráběné transformátory se účtuje expediční náklady vždy.

 3. U vybraných chemických přípravků (leptací roztoky, IPA - izopropylalkohol, lak PLASTIK70) mohou být účtovány extra přepravní náklady. Podrobnosti jsou vždy uvedeny u konkrétního výrobku.

 1. 181,50 Kč vč. DPH – při platbě na dobírku

 2. 157,30 Kč vč. DPH – při platbě na fakturu nebo zálohovou fakturu

 1. 123,42 Kč vč. DPH – při platbě dobírkou

 2. 102,85 Kč vč. DPH – při platbě na fakturu nebo zálohovou fakturu